Ga naar hoofdinhoud

Bravissimo! 3 libro dello studente + CD audio

Beschrijving

Het libro dello studente van Bravissimo! bevat acht unità.

Elke unità bestaat uit zeven vaste onderdelen:

Primo contatto: een dubbele pagina die het thema van de unità

introduceert. Aan de hand van afbeeldingen, foto’s en vragen wordt de

voorkennis van de cursisten geactiveerd. Ook worden de eindtaak en de te

verwerven vaardighedenaangegeven.

Testi e contesti: een dubbele

pagina met talloze documenten die interactie tussen de cursisten

stimuleert; de vaardigheden worden geoefend aan de hand van lees- en

luisterteksten.

Alla scoperta della lingua: drie pagina’s die

dieper ingaan op de Italiaanse taal: de cursist maakt kennis met de

regels van de taal en leert deze toepassen.

Qualcosa in più: op

deze pagina wordt dieper ingegaan op woordenschatverwerving in een

socioculturele context. Cursisten leren bijvoorbeeld wat er op de

Italiaanse euromunten staat of welke soorten koffie er zijn.

Risorse

e un po’ di allenamento: een dubbele pagina die de behandelde

grammatica en taalfuncties handig samenvat aan de hand van schema’s,

lijsten en illustraties. Hier zijn ook de uitspraakoefeningen opgenomen.

Cursisten worden uitgenodigd om de voor hen belangrijke woordenschat teordenen in woordvelden en schema’s.

In azione e … il compito: op

deze dubbele pagina wordt de stof van de voorgaande pagina’s herhaald

en geoefend ter voorbereiding op de eindtaak. Bij het uitvoeren van deze

eindtaak werken de cursisten samen en passen ze hun verworven kennis,

vaardigheden en leerstrategieën toe.

Al di là della lingua: een

dubbele pagina met actuele documenten die bijdragen tot een beter begrip

van de Italiaanse cultuur en samenleving. Zo zijn er teksten over

Italiaanse achternamen, modeontwerpers, eetgewoontes, et cetera.

Na twee unità is er telkens een dubbele pagina met oefeningen ter

voorbereiding op het examen Italiaans op B1-niveau (op A1- en A2-niveau

voor respectievelijkBravissimo! 1 en 2). Verder bevindt zich op deze pagina’s een Diario

d’apprendimento, waarin de cursist kan bijhouden wat en hoe hij geleerd

heeft.In de bijlage van het libro dello studente staan teksten met foto’s en

vragen over Italiaanse gebaren, Italiaanse feesten en de regioni van

Italië. Verder bevat de bijlage een grammaticaoverzicht en de

transcripties van de luisterteksten. In het libro dello studente is een

CD audio ingelegd met authentiek luistermateriaal.

Kopen bij


Afbeelding
Uitgeverij Intertaal

€ 46,95

Tussen 5 en 20 werkdagen geleverd


Specificaties

ISBN/EAN9789460306723
TypeBoek

Publicatie

AuteurM. Birelo, A. Vilagrasa