Ga naar hoofdinhoud

Contact! 1 werkboek + online-mp3's

Beschrijving

Het werkboek bestaat uit twaalf hoofdstukken. De hoofdstukken bestaan allemaal uit drie delen (A, B en C). Elk deel behandelt een subthema van het hoofdthema. De thema’s en de bijbehorende lesstof worden geïntroduceerd in het tekstboek en uitgediept in het werkboek.Het werkboek bevat de volgende elementen: OefeningenHet werkboek bevat een reeks functionele schrijf- luister-, lees-, woordenschat- en grammaticaoefeningen bij ieder deel (A, B en C) van een hoofdstuk in het tekstboek. In het tekstboek wordt aangegeven wanneer cursisten welke oefeningen kunnen doen. In het werkboek is er relatief meer aandacht voor schrijfvaardigheid dan in het tekstboek. Ook zijn er vanaf hoofdstuk 4 oefeningen bij Nederlandstalige liedjes. UitspraakoefeningenIn het tekstboek staat de theorie van de uitspraak, in het werkboek staan de bijbehorende oefeningen. Deze oefeningen gaan van receptief (aspecten van uitspraak leren onderscheiden) naar productief (aspecten van uitspraak leren nazeggen). Over Nederland: informatie over Nederland en de Nederlandse samenlevingOnder de noemer ‘Over Nederland’ maakt de cursist door middel van een leestekst kennis met typisch Nederlandse onderwerpen. Opdrachten bij de teksten toetsen het begrip van deze leesteksten. Achter in het werkboek zijn de oplossingen van de oefeningen en de transcripties van de luisterteksten opgenomen.Het werkboek bevat online mp3-bestanden met luistermateriaal en uitspraakoefeningen. Deze audiobestanden Contact! zijn gratis te downloaden. Contact! is ontwikkeld in samenwerking met een team van zeer ervaren NT2-medewerkers van Radboud in'to Languages, het expertisecentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen.

titel is uitlopend op=op

Kopen bij


Dit artikel is op dit moment niet beschikbaar.


Specificaties

ISBN/EAN9789460301353
TypeBoek

Publicatie

AuteurCornax e.a.