Ga naar hoofdinhoud

Keuzedeel Verdieping palliatieve zorg | combipakket K1006

Afbeelding

Beschrijving

LET OP product nog niet verschenen

Inhoud combipakket

Bij het bestellen van dit combipakket ontvang je:

de papieren uitgave van het keuzedeel
de licentie voor de digitale leeromgeving die toegang geeft tot de content van het keuzedeel en het beoordelingsmodel
Onder palliatieve zorg valt alle zorg en ondersteuning die erop gericht is de man of vrouw met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de cliënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Dat kan bij voorbeeld kanker zijn, maar ook COPD, hartfalen en of dementie.

De beginnende beroepsbeoefenaar kan palliatieve zorg verlenen passend binnen de branche waarin hij/zij werkzaam is en signaleert tijdens de zorg lichamelijk of psychische veranderingen bij de zorgvrager. In samenwerking met naasten en deskundigen over de wensen en behoeften van de zorgvrager op het gebied van zorg en ondersteuning tijdens zijn/haar laatste levensfase.

Het keuzedeel is opgebouwd zijn uit vijf hoofdstukken en een Uitdaging:

• Laatste levensfase en de vier fasen van palliatieve zorg

• Samen werken met betrokken zorg professionals en het nemen van beslissingen rondom levenseinde, euthanasie, voltooid leven en palliatieve sedatie

• Terminale zorg en ethische vraagstukken

• Zingeving en coping strategieën

• Rouwbegeleiding en omgaan met diversiteit

Kerntaak:
D1-K1-W1 Verleent palliatieve zorg aan zorgvragers.

Code keuzedeel:

K1006

Kopen bij

Boom Beroepsonderwijs

€ 38,25


Specificaties

ISBN/EAN9789037258912
SectorsMBO
TypeBoek Met Licentie