Ga naar hoofdinhoud

Keuzedeel Geriatrische revalidatiezorg | K0902 combipakket

Afbeelding

Beschrijving

Keuzedeel Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatie zorg is een relatief jong vakgebied en – onder meer door het verschijnen van de Leidraad GRZ in 2013 en de overheveling van de financiering naar de Zorgverzekeringswet- volop in ontwikkeling. Geriatrische revalidatiezorg is geïntegreerde multidisciplinaire zorg die gericht is op verwacht functieherstel en participatie bij ouderen met multiproblematiek. Hierbij is het doel om deze cliënten te laten terugkeren naar de thuissituatie. Een klein deel stroomt door naar een verpleeghuis of andere zorgsetting) of keert terug naar oorspronkelijke woonsetting al dan niet met behulp van thuiszorg, bijvoorbeeld omdat er sprake is van bijkomende problematiek (co-morbiditeit).

Het keuzedeel Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) is een verdiepend en verbredend keuzedeel die aansluit bij verschillende zorgopleidingen. Dit keuzedeel wordt onder andere aangeboden bij de volgende opleidingen:

Maatschappelijke zorg; Agogisch medewerker GGZ (4), begeleider gehandicaptenzorg (3), begeleider specifieke doelgroepen (3), persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (4), persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (4), thuisbegeleider (4).

Mbo-verpleegkundige; Mbo- Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg GGZ (4), Mbo- Verpleegkundige gehandicaptenzorg GHZ (4), Mbo- Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg VVT (4), Mbo- Verpleegkundige ziekenhuis ZH (4).

Verzorgende-IG; geestelijke gezondheidszorg GGZ (3), gehandicaptenzorg GHZ (3), kraamzorg KZ (3), verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg VVT (3).

In dit keuzedeel doe je kennis op van de specifieke vaardigheden die passen binnen de geriatrische revalidatie zorg. De beginnend beroepsbeoefenaar houdt zich bezig met; observeren van de client, binnen het multidisciplinaire team en in contacten met de mantelzorger. Veelal zijn de deelnemers aan deze opleiding al werkzaam in de zorg en zoeken verdieping/specialisering op vakgebied.

Werkprocessen

D1-K1-W1 Ondersteunt de client en de mantelzorger(s) bij het toewerken
naar de revalidatiedoelen.

D1-K1-W2 Organiseert de zorg met betrekking tot de revalidatie van
de cliënt in afstemming met het multidisciplinaire team.

Code keuzedeel
K0902

Kopen bij

Boom Beroepsonderwijs

€ 38,25


Specificaties

ISBN/EAN9789037257694
Druk1e druk
AuteurBoom Beroepsonderwijs
SectorsMBO
TypeBoek Met Licentie