Ga naar hoofdinhoud

Keuzedeel Oriëntatie salarisadministratie | combip

Beschrijving

Inhoud combipakket

Bij het bestellen van dit combipakket ontvangt u:

de papieren uitgave van het keuzedeel

de licentie voor de digitale leeromgeving die toegang geeft tot de content van het keuzedeel en het beoordelingsmodel

Dit keuzedeel bevat elementaire basiskennis van loonadministratie en arbeidsrecht, die nodig is om mutaties te verzamelen, te controleren en door te sturen naar een interne of externe verloner.

Kerntaak

Inleiding salarisadministratie

Werkprocessen

De volgende vakkennis en vaardigheden staan centraal in dit keuzedeel:

heeft kennis van de administratieve en fiscale verwerking van salarissen

heeft kennis van de regelgeving betreffende de dienstbetrekking en de daarmee samenhangende loonheffingen

heeft kennis van de vrijstellings- en kortingsmogelijkheden inzake loonheffing en premies werknemersverzekeringen

heeft kennis van de voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting, alsmede van het boeteregime en de bezwaar- en beroepsprocedure

kan de relevante formulieren met betrekking tot loonheffing invullen

heeft kennis van het arbeidsrecht, met name van arbeidsverhoudingen en van de arbeidsovereenkomst

heeft kennis van de regelgeving betreffende de CAO, medezeggenschap en arbo-wetgeving

heeft kennis van de sociale zekerheid en daarmee samenhangende processen

heeft kennis van de regelgeving bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie

heeft kennis van de regelgeving in Wazo en Werkloosheidswet

heeft elementaire kennis van de klachten-, bezwaar- en beroepsprocedures inzake arbeidsrecht bij de belastingdienst, het UWV en de rechterlijke macht

heeft inzicht in de bedrijfsprocessen rondom de salarisverwerking en de werkzaamheden van de afdelingen HR en financiële administratie

Code keuzedeel

K0081

Kopen bij


Dit artikel is op dit moment niet beschikbaar.


Specificaties

ISBN/EAN9789037246322
TypeBoek Met Licentie

Publicatie

Editie1
AuteurBoom Beroepsonderwijs
UitgeverBoom Beroepsonderwijs

Educatie

SectorenMBO